Категория: За Библията

Завършекът на Марка

Завършекът на Марка

Доний К. Донев Евангелието според Марка е еднa от най-изследваните новозаветни книги. Поради неговите тематично съдържание и лингвистични характеристики, се предполага, че то е завършено най-рано между четирите евангелия, като авторът е записвал части от проповедите на апостол Петър. Елементарно…

Новозаветният канон

Новозаветният канон

Доний К. Донев Всяка от Новозаветните книги е написана самостоятелно от своя автор под влиянието на Святия Дух. В по голямата си част, обаче, Новозаветните книги са достигнали до нас не поединично, а събрани в сборници по определение правила, които…

Важни новозаветни ръкописи

Важни новозаветни ръкописи

Доний К. Донев През последното столетие на палеографски изследвания по-важните класификации на новозаветни ръкописи обикновено следват метода на Фентън Джон Антъни Хорт (1828-1892), който базово разпределя наличните текстове на семейства или типове. Тъй като този метод на моменти напълнo изключва…

Семейства и типове новозаветни текстове

Семейства и типове новозаветни текстове

Доний К. Донев Локалните новозаветни текстове (текстове, преписвани и използвани в определена географска област) се развиват в ранната църковна история в или около големите антични центрове като Антиохия, Александрия, Рим, Картаген, Константинопол. Нови преписи са били нужни за използване в…

Новозаветни текстове

Новозаветни текстове

Доний К Донев Едно задълбочено изследване на произхода и предаването на Новозаветния текст неминуемо достига до въпроса: „Колко и какви части от текста са достигнали до нас днес?” Имайки предвид малкото на брой ръкописни грешки, поправки и текстови вариации, може…