Докога ще празнуваме Рождество без вяра?

24.12.2017

Tags: , , , , ,

Таквор Ховсепян каза:

За вас не знам,но ние си празнуваме с вяра. Дори невярващите на Рождество са отворени за Словото и това е време за проповядване.
Веднъж чух една проповед- ако гледаш през чисто стъкло- чистото е чисто. Ако гледаш през мръсно стъкло- чистото е като в мъгла.
Нека на Рождество да отдадем слава на Христос и жертвата Му на кръста,да прославим Бога за милостта му,без която никой не би живял и ден.