Tag: Кюстендил

Наредба за дейността на религиозните общности

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Наредба за изменение и допълнение Наредба за дейността на религиозните общности на територията на община Кюстендил. § 1. В Глава втора, чл.16 се допълва и изменя по следния начин: „/1/. Публичните прояви и церемонии на открито на вероизповеданията, включително публичното…

Дело №669 ЕПЦ Кюстендил

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. Кюстендил, 24.09.2012 г. Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември през двехиляди дванадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Мухтийска ЧЛЕНОВЕ: Ваня Богоева…