СТАНОВИЩЕ на учителите по повод ПМС №100/08.06.2018 г.

ОБРЪЩЕНИЕ на учителите, подписали Становището към ПМС №100/08.06.2018 г., събрало над 6300 подписа подкрепа

До Министъра на образованието
До членовете на комисията по образованието и науката към НС

ОБРЪЩЕНИЕ
от
учителите на България, подписали Становището по повод ПМС №100/08.06.2018 г.

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Комисията по образованието към НС

През това лято бяхме свидетели на пореден опит за прокарване на важен за цялата система Проект за промени в ПМС 100, който бе предвидено да бъде приет без реално обществено обсъждане, заради неподходящия период. Като учители, които желаем да останем в системата на образованието, недопускайки предефиниране на самото съдържание на професията ни, бихме искали да се обърнем към Вас със следните искания за преразглеждане на внедряваните политики.

I. Промените в ПМС №100/08.06.2018 г.
Във връзка с внесеното от нас Становище по повод обсъжданите промени в ПМС №100/08.06.2018 г., отново искаме ясно да заявим, че сме притеснени от новата за нас роля на рестриктивен орган. Не приемаме внушението, че Училището като институция може да изпълнява полицейски функции със събиране и предоставяне на данни на учениците ни на ДАНС и проследяване и тормоз над семействата под флага на неясната дефиниция за „дете в риск“.

Обходите на домовете, залегнали в ПМС100, противоречат на длъжностната ни характеристика, според която ние като учители носим отговорност за опазване здравето и живота на учениците по време на учебния процес и никъде другаде извън училище. С настоящото Постановление, ние виждаме опит за намеса в българското семейство, прехвърляне на родителските отговорности върху нас учителите, възлагане на неясни и несвойствени за нас функции.

Като хора, които са завършили като минимум висше образование и са получили педагогическа правоспособност, ние знаем съвсем точно съдържанието на нашата професия и не сме склонни под никаква форма да позволим подобна подмяна, особено по инициатива на МОН, да припомним абревиатурата – Министерство на Образованието и Науката, а не на социалните политики, полицейските практики и др.

Използваме този формат, за да припомним нашите искания, които вече бяха представени в самото Становище:

1. Във всички училища да бъде финансирано от МОН създаването на е-дневник, чрез който да е възможна връзката учител-ученик-родител. Всеки учител да разполага с предоставено от училището е-устройство, чрез което да внася оценки и отсъствия, да уведомява за класни и контролни работи и др. Уведомяването на родителите за евентуални отсъствия на децата им да става не от учителите, а от администрацията на училището именно чрез системата е-дневник.

2. Категорично не сме съгласни с предложението за създаване на втори „екип за превенция“ и със задълженията на членовете му. В ДГ/училищата вече има изградени и действащи „екипи за обхват“, не виждаме нужда от допълнителни такива, затова искаме от Постановлението напълно да отпадне идеята за такъв екип.

3. Настояваме да не се поставят за обществени обсъждания документи с подобно изключително важно за обществото ни съдържание в периода, когато колегите ползват заслужените си отпуски. Намираме това за опит за прокарване на нежелани политики без реално обсъждане. Всички наредби и законодателни промени, изискващи обществено обсъждане, да бъдат предлагани извън летния период и изпитните сесии през януари, май и юни. С това ще се демонстрира истинско уважение към учителското съсловие, каквото ежедневно декларира като важност Министър Вълчев в медийните си изказвания.

4. МОН да направи стъпки към необходимите законови промени, така че да бъде осигурена вътрешна жива охрана и видеонаблюдение в училищата, като отговорността за живота и здравето на учениците бъде разбирана комплексно и най-после да се включат в тези дейности и служби, които ефективно могат да съдействат за безопасността на децата.

II. Промени във формата на атестиране
Изказваме принципната си подкрепа за нуждата от атестиране. В същото време, смятаме, че формата на атестиране следва да се прецизира, като даваме следните предложения:

1. Атестирането на учители и директори да става само и единствено по атестационната карта, която е в Наредба 15 на МОН. Да няма допълнителни критерии, които самото училище/ДГ да поставя, нито друга форма на субективизъм.

2. В комисията за атестиране на учителите, педагогическите специалисти от институцията на работодателя да се предлагат с писмена мотивация и кандидатурите им се гласуват на педагогически съвет.

3. В комисията за атестиране на директорите да има един представител на Настоятелството, Родителския актив, който да бъде избран от самите родители.

4. При атестирането на директорите да има и АНОНИМНА онлайн анкета на учителите за работата на директора по определени критерии.

5. При атестирането комисиите да включват в оценката си и доказателства от ВСИЧКИ придобити квалификации, курсове и награди, а не само за последните четири години. Последното е особено важно при първата атестация, с оглед на един истински обхватен поглед върху дейността на съответния учител и педагогически специалист. Всички международни и национални отличия, почетни отличия, като „Неофит Рилски“, да се вземат под внимание при всяка атестация.

6. Смятаме за редно учителите от всеки образователен етап да бъдат атестирани от проверяващи с опит в съответния образователен етап и със съответното образование.

5 comments for “СТАНОВИЩЕ на учителите по повод ПМС №100/08.06.2018 г.

 1. Здравейте! Интересуваме,защо в заглавието сте написали и акцентирали „учителиТЕ“/т.е. искате да кажете,че това е цялото учителско съсловие ли е?!? Слава Богу,че в България учителите с призвание,мъдрост и вяра са десетки хиляди повече,от тази „групичка“ псевдо учители/с ярко изразени „политически“мераци,само и само да се противапоставят на Правителството;Срещу израстването на децата ни в пътя на Познанието,за да угодят на злобата и ретроградността на Злото….

 2. акад. Анатони Еленков го каза много точно по БНТ.
  Не мога да разбера защо останалите преподаватели от ВЕБИ му противоречат и не се включат в протестите.
  Нямате ли деца?

 3. gospojo/vie lide to pisahte
  komentarii s dvoini ii
  kato pa ruski?

 4. Уважаема, 6000 учители съвсем не са малка цифра като се има предвид, че повечето преподаватели във ВЕБИ са на пенсионна възраст.

 5. Слава Симеонова, не знам за коя временна партийка си се загрижила, но изобщо не те е грижа за децата и внуците, както твоите, така и на тези над 6 300 учители,а и на още 6 милиона български граждани, които се противопоставят на тези няколко десетки извратени хорица, навярно от които си и ти .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *