Category: История

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ

Запазвaне на Петдесятния примитивизъм От казаното до тук може да се заключи, че Примитивзмът на Ранната църква е повече от запазване на доктрина или учение. Нещо повече, неговото възстановяване не е нито традиционно нито пък тривиално. То апелира към първоначалното…

Историческата оценка на реформаторските движения в България

Историческата оценка на реформаторските движения в България

Тринайсет теологични и социални теми за Реформацията (по случай 500-годишнината от нейното начало) Д-р Вениамин Пеев Немският изследовател на Лутеровия живот и дело Хелмут Голвитцер писа по повод честването на 450-годишнината от началото на Реформацията във Витенберг (31 октомври 1517…

На 10 октомври 1919г., Дионосий Заплишни е кръстен със Св. Дух

На 10 октомври 1919г., Дионосий Заплишни е кръстен със Св. Дух

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100   д-р Теол. Доний К. Донев Красноречив за историята на Петдесятното движение в България е фактът, че към момента липсват документи за ранното служение по нашите земи на един от първопетдесятните мисионери, Дионосий Михайлович…

Преди 160г. на 22 април 1859 Уилиям Мериам е назначен за мисионер в Пловдив

Преди 160г. на 22 април 1859 Уилиям Мериам е назначен за мисионер в Пловдив

Д-р Теол. Доний К. Донев Преди 160 години, на 22 април 1859г., протестантският мисионер Уилиям Мириам и съпругата са назначени за мисионери към новата мисионерска станция в Пловдив. Това е част от съгласувана политика между Американския борд и Методистката мисия за…

Самуил П. Василев: Репресираният летописец на ранната протестантска история

Самуил П. Василев: Репресиран летописец

Самуил Петров Василев Име: Самуил Петров Василев Дата на раждане: 1 май 1888 г. Място на раждане: гр. Велико Търново. Жител на: гр. София. Произход: Семейство на протестантски пастор. Образование: Висше, юридическо. Семейно положение: Женен с три деца. Професия: Счетоводител. Възраст на жертвата към момента на репресията: 60 години.…