Категория: За Библията

Codex Vaticanus (B)

Codex Vaticanus (B)

Доний К. Донев Освен многобройните папирусни фрагменти, запазени до наши дни, днес учени разполагат и с голям брой ранни ръкописи, направени върху кожен носител. Няколко от тях са писани около 3-4 в. От палеографска гледна точка най-важните между тях са…

P64: Магдаленският папирус

P64: Магдаленският папирус

Доний К. Донев Магдаленският папирус е закупен в Луксор, Египет през 1901 от пр. Чарлз Б. Хулит (1863-1908). Хулит определя текста като части от Евангелието според Матей 26:23 и 26:31 и ги предоставя на Оксфорд, където са каталогизирани като Папирус…

P52: Най-старият Нов Завет

P52: Най-старият Нов Завет

Доний К. Донев През 1920 Бернард Грийнфел закупува колекция от папируси от Египет. Сред тях намира няколко малки фрагмента от ръкописи с големина 6-9 см. Фрагментите са съхранявани в библиотеката Джон Райландс в Манчестър до 1934, когато С.Х. Робъртс от…

Завършекът на Марка

Завършекът на Марка

Доний К. Донев Евангелието според Марка е еднa от най-изследваните новозаветни книги. Поради неговите тематично съдържание и лингвистични характеристики, се предполага, че то е завършено най-рано между четирите евангелия, като авторът е записвал части от проповедите на апостол Петър. Елементарно…

Новозаветният канон

Новозаветният канон

Доний К. Донев Всяка от Новозаветните книги е написана самостоятелно от своя автор под влиянието на Святия Дух. В по голямата си част, обаче, Новозаветните книги са достигнали до нас не поединично, а събрани в сборници по определение правила, които…