Вениамин Пеев: Библейска екзегетика с фокус върху Стария Завет

Вениамин Пеев. Библейска екзегетика с фокус върху Стария Завет.С., Изд. „Нов живот”, 2016.

В края на 2016 г. излезе от печат новата книга на д-р Вениамин Пеев Библейска екзегетика с фокус върху Стария Завет, която е плод на дългогодишен труд в тази комплексна област. Авторът е специализирал в областта на Библейската херменевтика в Лондонския теологичен институт, афилииран към Университета Брунел (Лондон), както и в други богословски школи в Лайпциг и Оксфорд. Докторската му дисертация, защитена в НБУ (София) през 2009 г., също има фокус върху екзегетиката. Повече от 10 години е чел и работил върху лекции, свързани с различни дисциплини в областта на Стария Завет. За разлика от традиционния интерес на българските протестантски издателства към преводна литература по херменевтика, интересът на автора е насочен към приложимостта на идеите, методите и предложенията на западните изследователи в българския културен и теологичен контекст. Като дългогодишен проповедник авторът е убеден, че една истински полезна библейска херменевтика трябва да има практическа насоченост. От една страна, херменевтиката е неотделима от екзегетиката. Но тя не може да се разработва и изучава само като теоретична дисциплина. Не бива да се наизустяват правила за тълкуване без да човек да покаже, че се е научил да ги прилага. От друга страна, нито херменевтиката, нито екзегетиката имат оправдание да съществуват като дисциплини, ако са откъснати от омилетиката. Те намират своето оправдание преди всичко в благовестителската дейност. Божието Слово не се теоретизира или тълкува без то да бъде чуто от вярващата или невярващата общност. В историята на библейската екзегетика има безброй примери на херменевти и тълкуватели, които са били превъзходни проповедници: ап. Павел, Ориген, св. Йоан Златоуст, блаж. Августин, Лутер, Калвин, Спърджън, Феърбеърн, Карл Барт, Паул Тилих и много други. Те са незаменимите учители на всяка уважаваща себе си протестантска общност! Затова настоящата Библейска екзегетика с фокус върху Стария Завет съдържа едновременно теория и приложения на правилата и е предназначена за екзегети и проповедници.

Съдържанието на Библейската екзегетика с фокус върху Стария Завет може да бъде разделено на три главни части. Първата част обхваща глави І-ІХ. В нея са включени теоретични въпроси, свързани с основни понятия, историята на тълкуването, канона и спецификата на еврейското мислене, говорене, светоглед. Втората част обхваща глави Х-ХVІІ. Тук вниманието е насочено към действителния Автор на Св. Писание, Светият Дух, и са разгледани жанровете на Стария Завет с аналози в Новия. Предложени са и примери от всеки библейски жанр, които биха могли да бъдат полезни за интересуващите се проповедници. Третата част се спира на по-специфични въпроси като: типологическия метод, антропоморфичното говорене за Бога, образите и метафорите за човека и неговото обкръжение, тълкуването на „разширената притча”. Отделено е място на съвременното разбиране за ролята на историческия и литературен контекст и спецификата на религиозния език от съвременна гледна точка. Разгледани са теориите на Гадамер, Тилих и Соскис.

Библейска екзегетика с фокус върху Стария Завет е предназначена за студенти по богословие, свещенослужители, проповедници от различни християнски конфесии и хора, които биха искали да се докоснат до теорията и практиката на тълкувнането, като съпоставят и обогатят своите познания в тази област. В нея читателят може да намери насърчение за своята дейност на изследовател на библейския текст, като се научи да  спазва съответните изисквания, правила и принципи на тълкуване. Протестантският екзегет и проповедник трябва да се съобразява с Христоцентричността на Св. Писание. Реформаторът Мартин Лутер, на когото е посветена специална глава в Библейската екзегетика, напомня златното правило: „В Христос са скрити всички съкровища; без Него те са затворени за нас”.

1 comment for “Вениамин Пеев: Библейска екзегетика с фокус върху Стария Завет

  1. С интерес очаквам да си купя тази книга. Убеден съм, че тя е особено полезна на българския читател и библейски учител. Известен със своя критичен и благ стил, със своите дълбоки изследователски и достъпни за съвременната аудитория открития, д-р Пеев е заслужил място сред българските писатели на трудове с практическа и философска проблематика. Горещо препоръчвам и учебника „Библейски еврейски език“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *