Етикет: Мека

Мека или Йерусалим: истинският “Път на вярата”

Д-р Вениамин Пеев В метафоричния език на източните религии често се среща понятието “път” за религиозна система, в която са включени учението, поведението и практиката на вярващите. Така в будизма Сидхарта Гаутама учи за осем степени по “пътя на просветлението”.…