Конфиденциалност

След изпращане на формата, провери ел, поща вкл. папката за спам за ново съобщение от уебстраницата
Ако информацията е публикувана през Facebook използвай ел. адрес с формат: userID@facebook.com

GDRP правила за употреба и конфиденциалност

Настоящата уебстраница (наричана от тук насетне „Уебстраницата”) е неформална и доброволна интернет платформа, а не юридическо лице. Като такава, Уебстраницата и нейните създатели и администратори не носят отговорност за инфорамция (вкл. текст, видео, илюстрации, звукозаписи, и др.) предоставени от трети лица, интернет платформи действащи като трети лица или анонимно публикувани информация, както и всички техни промени, ограничения, забрани и др., които не зависят от правилата на Уебстраницата. Използването на Уебстраниата от страна на потребителя става добровoлно по взаимно съгласие както следва:

 1. Уебстраницата събира информация от неличен характер като ел. адрес, ел. поща и/или бисквитки (cookies) с цел предоставяне на пълната функционалност на сайта. Те могат да бъдат спрени по всяко време от потребителя чрез промени в настройките на използвания интернет браузър. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Използваните бисквитки могат да бъдат:
 • системни
 • функционалностни
 • сесийни
 1. Информация от личен характер, като име и/или имена, се събира с цел обратна връзка с подателя на информацията, който е и неин собственик посредством съответната услуга в платформата на Уебстраницата.
 2. Събраната информация не се споделя с трети лица или допълнителни услуги.
 3. Всяка информация от личен или неличен характер, която потребителя публикува използвайки Уебстраницата се предоставя доброволно за публично ползване и остава собственост на потребителя, за която същия носи отговорност.
 4. Информацията се съхранявана докато:
 • уебстраницата престане да съществува
 • съществуването на информацията бъде преустановено като част от платформата на Уебстраницата
 • установеният като собственик на информацията заяви нейното  забравяне/унищожаване
 1. Всички публикувани видео материали принадлежат на създателите им според действащото законодателство за авторското право по правилата на платформата YouTube съгласно GDPR тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg
 2. Новини по ел. поща чрез платформата MailChimp са от информативен характер и могат да бъдат спрени по всяко време чрез предоставения ел. адрес в долната част на полученото ел. съобщение съгласно GDPR тук: http://eepurl.com/c567FL
 3. Съобщения от платформата Библейски стих по SMS могат да бъдат спрени по всяко време съгласно GDPR чрез попълване на формата за отписване тук: http://sms.bibliata.com/
 4. Граватари могат да бъдат заявени, променяни и изтривани съгласно GDPR тук: https://automattic.com/privacy/
 5. Интернет реклами подлежат на следните правила за публикуване съгласно GDPR: https://policies.google.com/technologies/ads
 6. Всички дискусионни коментари принадлежат на създателите им съгласно GDPR, които носят отговорност за тяхното съдържанието.
 7. Потребител, който е публикувал информация, има право да поиска копие или да заяви молба за забравяне/изтриване. Заявлението за тези услуги трябва да бъде направено лично чрез специалната за целта форма съгласно GDPR
 8. Заявлението се зачита в срок от 30 дни от датата в която заявителят докаже авторство на притежанието като посочи:
  1. трите имена,
  2. валидна ел. поща на която да се изпрати информацията,
  3. валиден електронен интернет адрес (IP адрес),
  4. и валидна идентификация.
  5. Заявления за трети лица, анонимни (псевдонимни) заявления и заявления за анонимни (псевдонимни) материали не могат да бъдат уважени.

Адрес: http://Pastir.org

Администратор: admin@bibliata.com

Съхранение и сигурност на информацията: ул. „Григорий Горбатенко“ 3, София 1784