Posts Tagged ‘ ЗАКОН ’

Цар Борис III забранява със закон масони, ротарианци и ционисти

23.12.2016

На днешния ден през 1940 г. в България е приет Закон за защита на нацията, с който се забраняват обществените организации и се поставя началото на антисемитизма като държавна политика. Законът за защита на нацията е изключителен български закон от комплексен тип, приет е от 25 Обикновено Народно събрание.Законът за защита на нацията урежда...

Read more »

Първи съдебен процес по новия закон за религията в РУСИЯ

23.10.2016
Първи съдебен процес по новия закон за религията в РУСИЯRead more »

НЕДЕЛЕН ЗАКОН в БЪЛГАРИЯ

30.08.2015
НЕДЕЛЕН ЗАКОН в БЪЛГАРИЯ

Read more »

Синдикатите и Църквата предложиха НЕДЕЛЕН ЗАКОН

26.07.2015

Read more »

ОЕЦ поиска президентско вето за ЗПУО

18.02.2013

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ Копие: КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА Г-Н ОГНЯН ЯНАКИЕВ Копие: ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА КЪМ МС Г-Н ЕМИЛ ВЕЛИНОВ Копие: БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ Изх. № 15/18.02.2013 г. Уважаеми г-н Президент, Ние, евангелските църкви и неправителствените организации, членуващи в Обединените евангелски...

Read more »