Posts Tagged ‘ Цвингли ’

Библията на Цвингли

25.10.2017
Библията на Цвингли

д-р Доний Донев Един от раните водачи на Реформацията е Улрих Цвингли (1484-1531) – швейцарски богослов поставил началото на т.нар. „реформирана традиция”. Цвингли е единствения сред водещите реформатори, който не е наследен от протестантско движение носещо името му. Въпреки това, неговата визия за Реформация става основа за по-късните процеси за промяна на църквата. В...

Read more »

Улрих Цвингли: от наденичките към свободата в Христос и Писанията

30.10.2015

Д-р Вениамин Пеев Обикновено щом стане дума за Реформацията през ХVI в., асоциациите ни се свързват с имената на Мартин Лутер, Филип Меланхтон, Андреас Боденщайн (Карлщадт), Фридрих Мъдри и др. По същото време обаче и с големи основания да се смята, че тези събития са станали независимо от германските, в швейцарския град Цюрих се...

Read more »

Дебатът за св. Евхаристия между Лутер и Цвингли

06.11.2013

Д-р Вениамин Пеев Различното разбиране за смисъла на хляба и виното в св. Евхаристия (Господната вечеря) между двамата водачи на Реформацията Лутер и Цвингли разделя и до днес протестантския и евангелския свят. Трябва да признаем обаче, че понякога на този проблем се отдава прекомерно голямо значение, въпреки че той не е маловажен. Христовата покана...

Read more »