Tag: Църквата

Как църквата прати ромите при евангелистите

Диана Петрова Българската православна църква обяви наскоро стратегия за катехизация (вцърковяване) и религиозна просвета. Ще търси хора, които да бъдат кръстени и приобщени към вярващото паство. Стратегията предвижда “медийни участия на духовници и богослови, за да достигне до повече хора…

Държавата отделена ли е от църквата?

Радомир Чолаков Всичко тръгна от липсващия нотариален акт на “Св. Александър Невски”. За да се ремонтира сграда, трябва разрешение. За да се издаде разрешение, трябва акт за собственост. На църквата никога не се е налагало да доказва правата си върху…

Църквата: Цел, необходимост или средство

Ивайло Янев (текста не съдържа отговори) Последните няколко години в България освен в икономическо, политическо и социално отношение се случиха сътресения и в църковната сфера. Църковни ръководители с досиета към бившите тайни служби; пастори злоупотребяващи с църковните финансите и доверието на…