Posts Tagged ‘ ТАЙНАТА ’

Мисли на зазоряване: Тайната на Неговата воля

30.09.2017
Мисли на зазоряване: Тайната на Неговата воля

„… като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си, за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него“ (Ефесяни1:9-10) Несъмнено у Бога има...

Read more »

Велика сряда ли е денят на Тайната вечеря

12.04.2017

Според родното православие днес е Велика сряда – денят на Тайната вечеря на Божия син с апостолите и предателството на Юда. Денят на покаянието на блудницата, която се превръща в най-предана последователка на Спасителя. На Тайната вечеря Божият син Христос споделя с апостолите хляба и виното – своята плът и кръв, и им казва,...

Read more »

ТАЙНАТА ЗА МОЛИТВАТА НА ВЪРЗВАНЕ И РАЗВЪРЗВАНЕ

04.01.2011
ТАЙНАТА ЗА МОЛИТВАТА НА ВЪРЗВАНЕ И РАЗВЪРЗВАНЕ

Кенет Е. Хегин Исус е нашият защитник, ходатай, адвокат и Господар. Той стои между нас и Отец. Няма място в Библията, където да е записано, че Исус е казал на учениците Си да се молят на Него. Те при всички случаи трябваше да се молят на Отца, в Неговото Име. Ако искаме молитвата ни...

Read more »