Posts Tagged ‘ спецсъд ’

Време е за спецсъд за правата на гражданите

01.03.2011

Христо П. Беров В България от 4 януари вече има правно основание за създаване на т.нар. специализиран наказателен съд – паралелна съдебна структура, която по своя смисъл и съдържание частично иззема компетентността на редовните съдилища по наказателни дела. Нищо друго освен символ на изначално неуспяло и неуспяващо правосъдие. Без значение за коя от фазите...

Read more »