Posts Tagged ‘ религиозноморалните ’

Хомосексуализмът в противоречие с религиозно-моралните норми на юдео-християните

11.11.2013

Д-р Вениамин Пеев Темата за хомосексуализма и брака е доста разисквана напоследък. Ще си призная, че не бих се ангажирал с нейното разглеждане в специална статия по редица причини. Първо, като християнин, съм абсолютно убеден, че моята религия и култура не ми позволява да поглеждам одобрително към явлението хомосексуализъм. Второ, като представител на народ,...

Read more »