Posts Tagged ‘ РЕФОРМАТОРИТЕ ’

РЕФОРМАТОРИТЕ

27.10.2018
РЕФОРМАТОРИТЕ

Име Живот Образование Професия Църква Богословие Яков Арминий 1560-1609 Лейден, Базел, Женева Професор по богословие в Лейден Реформиран Отхвърля учението за предизбор на Калвин и полага основата за богословието на Джон Уесли Теодор Беза 1519-1605 Орлеан Професор по гръцки език в Женева, свещеник и богослов Реформиран Наследник на Калвин в Женева. Утвърждава учението за...

Read more »

РЕФОРМАТОРИТЕ

03.11.2014

Read more »