Posts Tagged ‘ Protestant ’

На 23 април 1852г. в Ямбол, Гавраил Илиев за пръв път е наречен протестант

23.04.2016
На 23 април 1852г. в Ямбол, Гавраил Илиев за пръв път е наречен протестант

Д-р Теол. Доний К. Донев За начална дата на методизма в България се смята Рождествената вечер на 1859г., когато във Велико Търново, д-р Албърт Лонг изнася първата си проповед на български език. Две години по-рано през 1857г., мисионерите Лонг и Притимън се установяват в Шумен и основават първата евангелска мисия в България. Когато дейността...

Read more »

Шекспир и Библията: Католик или протестант е бил Уилям Шекспир?

17.03.2016
Шекспир и Библията: Католик или протестант е бил Уилям Шекспир?

Д-р Вениамин Пеев В академичните среди е обичайно да се смята, че когато говорим за биографията на Уилям Шекспир, попадаме на много „дупки”, които изследователите се стараят да попълнят със свои предположения. Въпросът дали Шекспир е бил католик или протестант в религиозните си убеждения също е горещо дискутиран. Привърженици на едната или другата теза...

Read more »

Протестантска история

01.04.2013
Протестантска история

История на Методистката църква (Ст. Томов, неиздадени спомени – 1886) Нови данни за историята на нашето Възраждане, ролята на Америка … (Иван Шишманов, 1897)  The trial of the fifteen Protestant pastors – spies (Oblasten sŭd (Sofia), Press Dept., Ministry of Foreign Affairs, 1949) Начало на протестантската пропаганда в България Маньо Стоянов  The Beginning of Protestant Propaganda in Bulgaria (София:...

Read more »