Posts Tagged ‘ помощ ’

Нужда от помощ за млада вдовица от Севлиево и нейните деца!

26.05.2010

Здравейте в благодатта на Исус, приятели! Искам с голяма тъга да ви съобщя за загубата на мой многогодишен приятел и съработник Живко Казанджиев, който на 27.04.2010 на 35 годишна възраст премина във вечността при нашия Спасител и Господ Исус Христос. Преди 3 години с голяма смелост и вяра цялото му семейство се премести от Добрич...

Read more »