Posts Tagged ‘ Плуралистичният ’

Плуралистичният „междурелигиозен диалог” унижава християнството

26.01.2014

Д-р Вениамин Пеев Религиозният плурализъм, който приравнява всички религиозни божества и представя концепцията за „трансформация” като общовалидна, всъщност унижава достойнството на християнството. Както видяхме досега в изложението на плуралистичната „Коперникова система” на проф. Джон Хик християнството е извадено от неговата позиция на централна религия за европейската история и култура и доброволно е запратено в...

Read more »