Posts Tagged ‘ НАДЕЖДАТА ’

Религиозният плурализъм отнема надеждата за спасението

18.01.2014

Д-р Вениамин Пеев Логично – от гледна точка на религиозния плурализъм, но катастрофално за библейското учение за спасението – проф. Джон Хик и неговото обкръжение достигат до извода, че християнската сотериология (възгледът за спасението чрез Христос) трябва да бъде изоставена като заблуда. Според „кръга Хик” Исус Христос не само, че не е „единственият Спасител”...

Read more »

ФЕСТИВАЛ на НАДЕЖДАТА

10.07.2010
ФЕСТИВАЛ на НАДЕЖДАТА

Read more »