Posts Tagged ‘ КАПЕЛАНСТВОТО ’

ПРАВНА УРЕДБА НА КАПЕЛАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

20.11.2011

Христо П. Беров, 7-ми Септември 2011 г. Лекционна студия за Магистърската програма “Капеланство” при ОБФ на ВЕБИ – София Съдържание I. Понятието “капеланство” и понятието “капелан” в системата на българското право и тяхното терминологично отсъствие в българското законодателство. II. Капеланството в системата на българското право. Правна уредба и източници. III. Правни субекти и правни...

Read more »