Posts Tagged ‘ Диалог ’

Отношението на Църквата към съвременните култури, в контекста на междурелигиозния диалог

27.01.2015
Отношението на Църквата към съвременните култури, в контекста на междурелигиозния диалог

Архиепископ Христо Писаров Едно от най-големите недоразумения за християнската мисъл е опита да се слеят две паралелни, жизнено важни, действия на Църквата, които могат да бъдат ясно исторически проследени – изясняването на доктрината на вярата и мисионерските методи, които използва за разпространението на вярата. Ако за изясняване на догмите Църквата проявява все по-голяма стерилност...

Read more »

Плурализмът плуралистичен – дело на всеки

19.08.2014

ПОСЛЕДНИ ИЗЯВИ на НСРОБ: Среща на НСРОБ с Комисията по вероизповеданията НСРОБ гостува в Главно мюфтийство Декларация по повод въвеждане на предмет „РЕЛИГИЯ“ в българските училища Посещение на членовете на НСРОБ при Неговo Превъзходителство Папския Нунций Празник на религиите в София ОЩЕ ПО ТЕМАТА Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ): 04.2014 Плурализмът плуралистичен...

Read more »

Плуралистичният „междурелигиозен диалог” унижава християнството

26.01.2014

Д-р Вениамин Пеев Религиозният плурализъм, който приравнява всички религиозни божества и представя концепцията за „трансформация” като общовалидна, всъщност унижава достойнството на християнството. Както видяхме досега в изложението на плуралистичната „Коперникова система” на проф. Джон Хик християнството е извадено от неговата позиция на централна религия за европейската история и култура и доброволно е запратено в...

Read more »

От първия до последния ден

10.11.2012
От първия до последния ден

Борислав Скочев, сп. Диалог, Холандия В настойчивите напоследък опити за реабилитация на Тодор Живков се чува, че закрил концлагерите. В това твърдение има 20% истина. Защото Живков един път ги закрива, но четири пъти ги открива. Закрива ги през 1962 г., а ги открива през 1956, 1959, 1964 и 1984 г. 20% истина са...

Read more »