Posts Tagged ‘ Дейвид Уилкерсън ’

Пророчество на Дейвид Уилкерсън (2015)

21.01.2015
Пророчество на Дейвид Уилкерсън (2015)

Изненадващи „тайнствени” събития Точно тогава, когато ще изглежда, че верското движение започва да утихва, ще се случат редица тайнствени събития, които ще доведат до създаването на организационна структура в това общество. Рим ще поиска настойчиво много отстъпки от протестантските водачи на това движение и ще ги получи. Папата ще бъде възприеман повече като политически,...

Read more »

Когато се рушат основите, праведният какво да направи?

12.01.2014
Когато се рушат основите, праведният какво да направи?

Дейвид Уилкерсън Библията казва, че ще дойде ден, когато Бог ще разтърси всичко, което може да бъде разтърсено. Единственото нещо, което ще остане е онова, което не може да се разтърси от Божия съд – църквата на Господ Исус Христос. Казвал съм, че вярвам, че сегашното разтърсване в Америка и целия свят е проявление...

Read more »