Posts Tagged ‘ богохулниците ’

Идването на богохулниците

21.10.2014

Дейвид Уилкерсън „И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му – десет корони; и на главите му – богохулни имена… И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца. И той...

Read more »