Posts Tagged ‘ АМЕРИКА ’

Ролята на Америка в българското образование

23.05.2013

Read more »

Протестантска история

01.04.2013
Протестантска история

История на Методистката църква (Ст. Томов, неиздадени спомени – 1886) Нови данни за историята на нашето Възраждане, ролята на Америка … (Иван Шишманов, 1897)  The trial of the fifteen Protestant pastors – spies (Oblasten sŭd (Sofia), Press Dept., Ministry of Foreign Affairs, 1949) Начало на протестантската пропаганда в България Маньо Стоянов  The Beginning of Protestant Propaganda in Bulgaria (София:...

Read more »

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ на БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКВИ в АМЕРИКА

02.04.2011
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ на БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКВИ в АМЕРИКА

МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ – IGNITION

Read more »