Posts Tagged ‘ 2018 ’

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2018 г.

03.01.2019

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 г. Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г. В сила от 01.01.2018 г. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2018 г. № Наименование Сума (хил. лв.) 1. За подпомагане на...

Read more »

Напътствия за 2018

18.02.2018

Read more »

ПРОРОЧЕСТВО за 2018

07.01.2018

Read more »

2018

01.01.2018

Какви са целите ти за 2018?

31.12.2017

Read more »