Posts Tagged ‘ 2012 ’

Субсидии за вероизповеданията за 2012 г.

10.02.2012

За 2012 г. субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, са определени в Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. Наименование Сума (хил. лв.) 1. За ремонт на храмове, издръжка на българските православни църковни 700,0 общини в чужбина и...

Read more »

ПРОРОЧЕСТВО за 2012 от Иван Несторов

03.01.2012

Read more »

2012

01.01.2012
2012

Read more »