Posts Tagged ‘ Кипур ’

Денят на изкуплението „Йом Кипур“

11.10.2016

Тази година Денят на изкуплението „Йом Кипур“ е на 11 и 12 октомври. Библейското наименование на този празник е Йом (х)а Киппурим (Левит 23:27), което означава Ден за покриване или скриване. Останалите имена на празника са Денят, Денят на пост, Денят на Великите пости или Ден на очистване. Най-известният превод е Денят на изкуплението....

Read more »

Стивън Хеджис Йом Кипур

09.10.2016

Read more »