Tag: Кипур

Денят на изкуплението „Йом Кипур“

Тази година Денят на изкуплението „Йом Кипур“ е на 11 и 12 октомври. Библейското наименование на този празник е Йом (х)а Киппурим (Левит 23:27), което означава Ден за покриване или скриване. Останалите имена на празника са Денят, Денят на пост,…