Пастори-агенти в Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ 09.07.1953 ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК 20.03.2012 Неустановена принадлежност
АСЕН РАЙКОВ РАЙКОВ 04.12.1956 ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; ФК на лично дело IА-3668 (Ст.З.).
БОЖИДАР ИВАНОВ ЯЛЪМОВ 03.07.1952 ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на аг. „Славчо“.
БОЖИДАР МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ 27.07.1969 ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН 29.06.2009 Неустановена принадлежност
20.03.2012 Неустановена принадлежност
ВЕСЕЛИН НЕНОВ ЙОТОВ 17.09.1959 ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ВИКТОР ТОДОРОВ ВИРЧЕВ 01.10.1950 ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34645 и в работно дело IР-12686; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-81 (Бс).
ДИМИТЪР МАРИНОВ МИТЕВ 09.07.1953 ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. „Русан“; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-775 (В.Т.).
ИВАН ДИМОВ ВРАЧЕВ 05.03.1958 ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ИЛЧО ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ 15.08.1968 ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-479 МФ; работно дело IР-15747
НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ КОКОНЧЕВ 09.11.1956 ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС 20.03.2012 Решение № 334 от 20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-474 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ АНГЕЛКОВ 25.11.1955 С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ГАНЧЕВ 16.11.1961 ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ПЛАМЕН ЯНКОВ ВАСИЛЕВ 29.09.1963 ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН 20.03.2012 Неустановена принадлежност
РУМЕН ДИМИТРОВ БОРДЖИЕВ 06.02.1961 ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ЦОНЬО ПЕТКОВ АТАНАСОВ 17.04.1962 ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН 20.03.2012 Неустановена принадлежност
ЯНЧО ИВАНОВ ГАНЕВ 11.03.1973 ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО 20.03.2012 Неустановена принадлежнос
Три имена Асен Райков Райков
Дата на раждане 04.12.1956 г.
Място на раждане гр. Стара Загора
Вербувал го служител о. р. Станимир Стоев на 31.03.1988 г., регистриран на 10.05.1988 г.
Ръководил го служител о. р. Станимир Стоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Христо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; ФК на лично дело IА-3668 (Ст.З.).
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2010 г.

Обявен с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Три имена Божидар Иванов Ялъмов
Дата на раждане 03.07.1952 г.
Място на раждане гр. Русе
Вербувал го служител о. р. Стефан Анастасов на 18.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Стефан Анастасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Славчо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на аг. „Славчо“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Иванов Ялъмов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Три имена Виктор Тодоров Вирчев
Дата на раждане 01.10.1950 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Георги Причкапов на 22.02.1983 г., регистриран на 01.03.1983 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Георги Причкапов; о. р. Костадин Русенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II; ОУ на МВР-Бургас-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34645 и в работно дело IР-12686; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-81 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Председател на Съюзното ръководство от 2006 г. до 2010 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Виктор Тодоров Вирчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Три имена Димитър Маринов Митев
Дата на раждане 09.07.1953 г.
Място на раждане гр. Велико Търново
Вербувал го служител ст. лейт. Иван Лазаров на 25.05.1981 г., регистриран на 23.06.1981 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Иван Лазаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Русан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. „Русан“; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-775 (В.Т.).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Секретар на Съюзното ръководство от 2010 г.
Три имена Илчо Ефтимов Ефтимов
Дата на раждане 15.08.1968 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител Майор Левтер Пан. Костадинов на 04.08.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г.
Ръководил го служител Майор Левтер Пан. Костадинов; подп. К. Русенов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 09
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Михайлов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони –  обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-479 МФ; работно дело IР-15747; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г.

Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

Три имена Николай Данаилов Кокончев
Дата на раждане 09.11.1956 г.
Място на раждане гр. Бургас
Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 28.03.1988 г., регистриран на 15.04.1988 г.
Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-I по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Желев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-474 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г. до 2010 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Решение No. 334 на Комисията по досиетата

2. СТАНОВИЩЕ на Ръководството на Съюза на ЕПЦ в България относно „отварянето на досиетата“ на духовни служители

3. Становище на Обединени евангелски църкви във връзка с предстоящото обявяване на сътрудниците на Държавна сигурност, които са ръководители и членове на управителни органи на религиозните общности

4. ОТВОРЕНО ПИСМО на П-р Вениамин Пеев

5. Покайно писмо на Вениамин ПЕЕВ

6. НОВОГОДИШНО ОТВОРЕНО ПИСМО от д-р Вениамин Пеев

7. ПЕТНОТО на ЗВЯРА

8. Изявление на п-р Николай Кокончев относно досиетата в ДС

17 comments for “Пастори-агенти в Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.