Трябва да излезем извън гетото

14.10.2007

Интервю на Свилен АТАНАСОВ П-р Неделчев, Вие се занимавате преимуществено с просветна дейност. Как се развива библейското образование у нас? В момента ВЕБИ е единственото учебно заведение, което е официално признато в страната и обучава кадри за повече от 95% от църквите в България. Има и няколко други програми, като “Вижън” в Ловеч, които...

Read more »

Регистриране на партия „ХРИСТИЯН ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ“

20.09.2007

Read more »

Ренесансът и Библията

04.09.2007
Ренесансът и Библията

Доний К. Донев Ако до средата на 9 век преписите на Библията и тяхното разпространение са резултат от един дълъг, труден и ограничен – с оглед на хора и ресурси – процес, то с влизането в новия милениум разпространението на Библията, а по-късно и нейното тиражирано печатане, навлизат в едно ново ниво на развитие....

Read more »

Интервю с пастор Боян Боянов

27.07.2007
Интервю с пастор Боян Боянов

pastir.org: Как ще се отрази на евангелските църкви в България влизането на страната ни в Европейския съюз? На този въпрос не мога да дам еднозначен отговор. Моят избор е да вярвам, че ще се отрази положително! pastir.org: Колко са евангелските църкви в България днес и кои са главните проблеми, които пречат на българските вярващи...

Read more »

Субсидии за вероизповеданията за 2007г.

04.02.2007

За 2007 г., субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, могат да се сравнят в Приложение № 3 към чл. 5, ал. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. Наименование Сума (хил. лв.) 1. За ремонт на храмове, издръжка на българските православни църковни 750,0 общности в...

Read more »

Интервю с пастор Людмил Ятански

29.01.2007

pastir.org: Как ще се отрази на евангелските църкви в България влизането на страната ни в Европейския съюз? Това ще ни изправи пред нови предизвикателства. Но църквата на Бога винаги е ставала по-силна, когато е била предизвиквана. Малко трудно е да се даде обобщаващ отговор на този въпрос, защото всяка църква ще реагира по различен...

Read more »