bTV: Пострадали от сектите

26.10.2008

Read more »

Вероизповедания регистрирани от Министерския съвет към 01.10.2001

25.10.2008

Източник:  http://www.ncedi.government.bg/03rh091-pril.htm Българска православна църква Арменска апостолическа православна църква Централен израилтянски духовен съвет Мюсюлманско вероизповедание Католическа църква Евангелистка методистка епископална църква Българска Божия църква Българска евангелска църква Божия Съюз на църквите на адвентистите от Седмия ден Църква на адвентистите от седмия ден – реформаторско движение, канонично свързано с Генералната конференция на адвентистите от Седмия ден...

Read more »

Кампанията “анти-секти” – израз на религиозна нетолератност и обществена безпътица

24.10.2008

Свобода за всеки – Октомври 2008 | http://center-religiousfreedom.com Брой 17: Кампанията „анти-секти“ – израз на религиозна нетолератност и обществена безпътица Характеристики на пост-комунистическата кампания анти-секти, Виктор Костов Сектологията – сектологична, дело на всеки, Весела Кулева, Николай Кулев Държавно-медийната кампания „анти-секти” като израз на религиозна нетолерантност, Иван Груйкин Общественият интерес – в сянката на българската...

Read more »

Относно доклада на Департамента: „За свободата на вероизповедание в България 2008”

21.10.2008
Относно доклада на Департамента: „За свободата на вероизповедание в България 2008”

Ваше превъзходителство, почитаема г-жо Макълдауни, Дами и господа! С интерес следя докладите на Държавния департамент на САЩ за състоянието на религиозните свободи. Намирам за нужно да отбележа, че тази инициатива на Департамента е по принцип изключително полезна, информативна и с голямо практическо значение. Убеден съм, че Департаментът се старае качеството и стабилността на Вашите...

Read more »

Казусът „БУРГАС” в доклада на Държавния департамент на САЩ

20.10.2008

Казусът „БУРГАС” е документиран в доклада на Държавния департамент на САЩ за състоянието на свободата на вероизповедание по света от 2008 г. „ … На 9 април 2008 г. Община Бургас изпраща писмо до всички училища в града, инструктирайки ги да предупредят учениците да бъдат внимателни заради активността на различни нетрадиционни изповедания, като например Свидетелите...

Read more »

Плевен: регионален църковен събор

29.09.2008

Read more »