Държавна сигурност и вероизповеданията

08.09.2019

Read more »

ИНФОРМИРАЙ СЕ!

07.09.2019
ИНФОРМИРАЙ СЕ!

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Всеки, на когото стане известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете или че дете е пренебрегвано, е длъжен незабавно да подаде сигнал до дирекция „Социално подпомагане“. Мярката влиза в сила от 1.1.2020 г.   Как беше...

Read more »

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ: Стратегията за детето

06.09.2019
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ: Стратегията за детето

Read more »

ОМБУДСМАНЪТ относно Стратегията за детето 2019-2030

05.09.2019
ОМБУДСМАНЪТ относно Стратегията за детето 2019-2030

Read more »

ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

04.09.2019
ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

Български евангелистки въздържателен в България, ЦДА, 1027 К, 52 а.е., 1893 – 1940 ЦДА – 12 Номер на опис:1 Номер на фонд:1027К 1893-1940 “Български въздържателен съюз” (1893-1928). “Български евангелистки въздържателен съюз” (1928-1940). Основан през 1893 г. под наименование “Български въздържателен съюз”. бединява организираните от българската евангелистка църква въздържателни дружинки за борба против употребата, производството и търговията с...

Read more »

НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ под надслов:„СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

03.09.2019
НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ под надслов:„СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

НА 7.09.2019 – НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В: БЪЛГАРИЯ в 19 града: https://www.facebook.com/events/2307763192812981 София – в 12:00 – пред консулството на Норвегия – https://www.facebook.com/events/2645134938839210/ Варна – в 12:00 – козирката и шествие до Норвежкото консулство във Варна – https://www.facebook.com/events/2360051800740662/ Пловдив – 9.30 АВТОПОХОД – старт от паркинга на кръговото на SPS до Метро, Тракия...

Read more »