СЕПЦ на 90 год. – Нови петдесятни общества се причисляват към ЕПЦ Русе с п-р Ладин Попов

03.10.2018

проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

„Своеволията” на п-р Ладин Попов и Петдесятната църква в Русе като коректив на действията и отношението на съюзното ръководство

Това са петдесятните общества от:

  • с. Княз Симеоново163, което се събира в дома на Атанас Махленски;
  • с. Босилковци164, Свищовско, което се събира в дома на Георги Симеонов
  • и от с. Полско Косово, Беленско, което се събира в дома на Иван Бурджиев.165

Макар начело на русенската църква да е вече друг пастир – Ладин Попов, членовете ѝ продължават да държат поведение, което е коректив на действията и отношението на съюзното ръководство. През 1947 г., без да уведоми п-р Л. Попов и Духовния съвет на русенската църква, Изпълнителният комитет изпраща Еленка Тодорова на работа в Бургас и настоява русенци да плащат нейното възнаграждение. Възмутени, русенци пишат: „Изненадани сме от писмото Ви относно Еленка Тодорова. Дори Духовният съвет не е сезиран защо отива тя в Бургас. Ние не знаем по чие нареждане и желание отива в Бургас и недоумяваме защо ние да ѝ плащаме, при все че отива в много по-голяма и по-богата финансово църква. Църквата ни ще заплати и това с радост, защото ние сме заплащали и понесли разходите за създаването и укрепването на всички църкви в Горнооряховска, Великотърновска и Русенска околии”166.

Изпълнителната комисия полага усилия да активизира дейността сред младежите. В резултат през декември 1946 г. се провежда съживителна седмица в църквата в с. Априлци, Пазар-джишко, водена от п-р Димитър Русинов. В с. Крумово Градище, Карнобатско по време на Рождественските празници е образуван хор, който обикаля селото и привлича вниманието на население-то167.  

163 Обединение е село в Северна България. То се намира в община Полски Тръмбеш, област Велико  Търново.  От 1941 г. до 1948 г. носи името КнязСимеоново.

164 Предполага се, че с. Босилковци е образувано в началния период на турското владичество. Селото е разположено на 14 км северозападно от град Бяла и  р. Янтра.

165 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 5, л. 8–15.

166 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 5, л. 2.

167 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 18.

За пълният текст на изследването виж: СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

Tags: , , , , , , ,

One Response to СЕПЦ на 90 год. – Нови петдесятни общества се причисляват към ЕПЦ Русе с п-р Ладин Попов

  1. Вениамин Пеев on 04.10.2018 at 8:48

    Както и в други случаи, проф. д-р Росица Ангелова изважда на бял свят исторически данни, които или се пренебрегват от псевдоисториците на СЕПЦ, или не са им известни. Протоколите на русенската ЕПЦ, които са автентични исторически извори, показват, че централното ръководство в много отношения работи откъснато от поместните църковни общности. Това „откъсване“ е характерно и за повечето пастори в онзи период и се засилва след „пасторския процес през 1949 г. като политическа линия от натрапеното от Комитета на вероизповеданията и ДС „лоялно на властта“ ръководство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.