Богословие

Към всички вярващи в предопределението

24.10.2014
Към всички вярващи в предопределението

от Джон Уесли 1. Беше ми предадено, че някои от Вас казвали, че настоящите цитати не са верни; че някои думи не принадлежат на посочените автори; други, че не са казани в този смисъл и че нито самите Вие, нито някой друг защитник на предопределението е казвал или би казал такива неща. 2. Приятели...

Read more »

Веднъж спасен завинаги…

05.08.2014

Не показват ли тези стихове от Библията, че човек може да отпадне от вярата? Йоан 6:66 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха и не ходеха вече с Него. Марк 13:13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен. Матей 16:26 Понеже каква полза...

Read more »

Възгледът на блаж. Августин за “оправданието”

04.08.2014
Възгледът на блаж. Августин за “оправданието”

БЛАЖ. АВГУСТИН КАТО УЧИТЕЛ НА ЛУТЕР ЗА “ОПРАВДАНИЕТО” Д-р Вениамин Пеев Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието (Велико Търново: Изд. „Абагар”, 2014; 223 стр.) Лутер никъде не демонстрира в апологетическите си съчинения, че възгледът за “оправданието чрез вяра” е негова оригинална философска и теологична находка. Напротив, той подчертава в своето учение по този...

Read more »

Еразъм и Лутер: Божията благодат и човешката воля

21.07.2014
Еразъм и Лутер: Божията благодат и човешката воля

Д-р Вениамин Пеев Противопоставянето на “Божията благодат” и “човешката воля” е един от най-древните философско-теологични проблеми. Има го в езическата митология, където пълното подчинение на човешката воля довежда до уродлив фатализъм. Има го и в християнството, където през вековете везната на едната или другата категория е натежавала повече и са се появявали различни интерпретации,...

Read more »

СВОБОДНА БЛАГОДАТ

12.07.2014
СВОБОДНА БЛАГОДАТ

От Джон Уесли Проповядвана в Бристол през 1740 г. Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? Римляни 8:32 КЪМ ЧИТАТЕЛЯ: Нищо по-малко от най-твърдото убеждение, не само, че това, което предлагаме тук, е “истината в Христа Исуса”, но също...

Read more »

Отстъплението ХРИСЛЯМ

05.07.2014

„Във финалната схватка между религиите ще се сблъскат индуизмът и християнството като най-жизнеспособни религиозни системи: индуизмът – доколкото той е включил в себе си всички други религиозни вярвания, а християнството – доколкото то е изключило всички други, утвърждавайки приоритета на ученията на Исус Христос”. ~ К.C. Луис Страхил Иванов Аз съм  Йеова твоят Бог,...

Read more »

Уроци по Петдесятница

06.06.2014
Уроци по Петдесятница

За социалната роля на кръщението със Святия Дух Д-р теол. Доний К. Донев Петдесятница е границата между Възкресението и Пришествието, естественото и свръхестественото, човешкото и божественото, малко вероятното и безусловно сигурното. Там, където пътят на историята се пресича със съдбата на Христовата църква, за да бъде променен завинаги. Светското аксиономиране на библейските истини, което...

Read more »

За БОЖИЯТ ИЗБОР

25.05.2014

Read more »

Християнство и Марксизъм

06.04.2014

Read more »

Бог ли е Исус Христос?

17.02.2014

Бог ли е Исус? Господ ли е Исус? Римляни 9:5 чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин. Евреи 1:8 А за Сина казва: – „Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на...

Read more »