СЕПЦ на 90 год. – Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение (1928-1948)

25.07.2018

Статията е част от поредицата на Pastir.org по случай честването на 95г. от началото на Петдесятното движение в България и 200г. от началото на Протестантството по българските земи. Цялата поредица можете да прочетете тук: http://pastir.org/?p=95

Еманиул БОЗОВ

Времето, в което живеем е наситено с информация, заобикаляща ни отвсякъде, която неусетно се промъква или агресивно нахлува, желана или нежелана, в нашето ежедневие. Печатните издания са важна част от носителите на информация. Запазена и съхранена тя се превръща в история, към която човек се завръща, за да ползва поуките от нея.

Темата на настоящото изследване: “Ролята и значението на списание ‘Благовестител’ и ‘Петдесятни вести’ в изграждането на петдесятното движение в България за периода 1928 – 1948 г.” е актуална поради напомнянето, че протестантската издателска дейност в България има историческо начало, развитие, духовен и обществено-политически принос към българското общество и в частност към формирането на духовния облик на протестантството в България. Списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” са представители на петдесятното движение в България. Освен сп. “Благовестител”, което е основен предмет на това изследване и дългогодишен печатен орган на СЕПЦ ще бъде проследено и петгодишното положително развитие и на списание “Петдесятни вести”. Тези списания, наред с другите евангелски печатни издания имат положителен принос за разкриване на същността на протестантството и неговото утвърждаване в България в неговото многообразие. Възникването и ролята на сп. “Благовестител” и “Петдесятни вести”, имайки своя принос, както към утвърждаване на петдесятното движение, така и към цялостния евангелски печат, е една неизследвана досега област, което поражда избора на тази тема.
Протестантската издателска дейност през годините има развитие, за което свидетелства многообразието от заглавия и теми. Възникването на петдесятното движение в Америка от началото на ХХ век е съпътствано и от оживена издателска дейност. България не остава незасегната от световните духовни процеси в резултат , на които възниква петдесятното движение в страната, в основата на което е работата на определени мисионери взели активно участие в разпространение на петдесятното учение. По-късно се създават условия за обединяване на петдесятните общества в единен съюз, което ще бъде разгледано по-подробно.

Като необходима част от развитието на петдесятното движение е организирането на издателска дейност и създаването на печатен орган. Хронологично по метода на историко-сравнителния анализ се проследява двадесетгодишното развитие на списание “Благовестител” и петгодишното излизане на “Петдесятни вести”. Ролята, целите, промените и трудностите, които съпътстват издаването им. Богословието на списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” е също обект на това изследване. Посочени са факторите, които допринасят за неговото оформяне и характеристиките, с които то се отличава.

Цел на настоящото изследване е да се установи духовния и социален принос на списанията за издигане и утвърждаване на петдесятното движение сред обществото. Техният принос в междуденоминационните отношения и роля за повишаване на духовното образование на петдесятния вярващ. От значение за изследването са и духовните цели, които си поставят списанията и средствата, които използват за тяхното постигане. Трудностите, които съпътстваха настоящото изследване основно бяха свързани с намирането на първичните източници – цялото течение на списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” за периода 1928-1948 година. Установих, че дори в Националната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий” няма пълен набор от тези издания. Малко са частните колекции, които притежават цялото течение на списанията. Липсата на научни изследвания за ролята и мястото на тези петдесятни издания към цялостния облик на българската протестантска дейност допълнително усложниха изследването. Работата ми беше подпомогната от намирането на архивни материали като доклади, окръжни писма и лична кореспонденция, непубликувани монографии на известни участници в развитието на петдесятното движение и такива от Неофит Цаков, редактор на вестник “Зорница” за периода 1925 – 1943 г. Развитието на петдесятното движение в България е съпроводено от необходимата за неговите цели издателска дейност, чийто основен продукт са списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести”.

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България

Tags: , , , ,

54 Responses to СЕПЦ на 90 год. – Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение (1928-1948)

 1. Veniamin Peev on 04.08.2013 at 23:47

  Странно впечатление ми прави фактът, че предложеното изследване на Е. Бозов не е коментирано досега. Поне една добра дума да беше казана, а авторът заслужава повече от една добра дума за сериозното си начинание и съвестното си изпълнение на изследването!
  Виждам, че има дотук ок. 150 прочита, но няма никакво мнение. Под елементарните статии с колоритни теми някои изразяват своите редовни възклицания с по няколко удивителни, а за такова сериозно изследване – нито дума…

  Е, ще кажа своята „дума“, защото Е. Бозов заслужава това. Оценявам високо изследването на приноса на периодичните издания „Благовестител“ и „Петдесятни вести“ за развитието на цялостния живот на СЕПЦ през посочения период. Приветствам го главно затова, защото Е. Бозов показва, че петдесятничеството не е само словоохотливост, емоционалност, но и книжнина! А книжнината просвещава ентусиастите и повишава познавателното им ниво. Като човек, който има основание да се самоопредели като „трето поколение петдесятник“, смея открито да заявя, че отдавна мина времето на безпросветното петдесятничество у нас. Отмина периодът на „детската възраст“, на „примитивизма“, на „занаятчийството“. В днешната епоха хората около нас очакват да им покажем дълбочината на осмислена вяра и сигурна просветна традиция. Примерът на п-р Николай Николов, който не бе продължен от водачите на СЕПЦ по времето на комунизма, трябва не само да бъде подет, но и доразвит и засилен от нас. А това не се постига само с патос! Нима не липсва днес „Благовестител“ на петдесятните вярващи?…

 2. Илиян Стаматов on 05.08.2013 at 10:13

  Темата е интересна в светлината на съвременната криза довела до разделянето на ВЕБИ и новата християнска партия. Това обаче не оправдава нито автора нито публикантите за допуснати сериозни грешки в този текст който доколкото разбирам се явява някаква курсова работа или нещо подобно. Зачитайки се още от първата глава се виждат доста груби пропуски. Петдесятното движение има начало 1906, а не 1901г. както е писано щом говорим за движение а не за индивидуални прояви. Жан Уесли никога не е проповядвал повторно слизане на Святия Дух а освещение и перфекция. Святия дух не е асансьор да слиза и да се качва, а се излива. “Фоурекуеър” (движение основано на истини от четирите евангелия) е Форскуеър регистрирано в България като ционистка църква и е четирикратното евангелие а не четвероевангелие. Името на Воронаев не е Евстатиевич а Ефимов а Воронаев дори не е истинското му име. Заплишний не е поставял основите на петдесятното а това прави Воронаев който обикаля Южна България и проповядва духовното кръщение. Заплишний е гонен но не е екстрадиран през 1924 а заминава с влака със семейството си. Воронаев няма дейност в България след заминаването на Заплишний тъй като отива в Украйна през 1921. Подкрепата от Съюза “Assemblies of God” не идва през 1930 а още през 1920 при първото пътуване. Николай Николов също е спонсориран от там и не организира нищо а отчита дейност за пред спонсорите. Само няколко църкви са го подкрепили на първия събор а останалите са дошли по-късно от няма и къде да се регистрират. Апокрифната история на Дрянов е цитирана ни в клин ни в ръкав защото имено списание Благовестител публикува статиите с които се запрещават дарби пророчества и тълкувание на езици в църквата във Варна където Дрянов и семейството му имат изявено пророческо и проповедническо служение. Заслуга за гоненията срещу Дрянов има един дърт предател на ДС. Като се погледне библиографията и другите допуснати грешки идват са цитирани от книгите за историята на Петдесетното движение написани от двама агенти и един агент-председател и тиражирани на страницата на ЕПЦ водена от един по-млад агент. Въобще производните на ВЕБИ четива се нуждаят от доста повечко внимание и проверки!!

 3. Nik Dermendzhiev on 05.08.2013 at 12:21

  Не може така с лека ръка да се смята че новата християнска партия е елементарна или колоритнa. Това е сериозно начинание на което трябва да се даде достатъчно място след 50 дни на протестни демонстрации. Кой стой зад тази дясна концепция? Казах ви още в началото че е американски политически проект както и вашия колега Костов ясно си го е написал: Сътрудничество. Взаимодействие със сходни по убеждения политически формации в страната и отвъд границите ѝ.

 4. Иван Георгиев on 05.08.2013 at 14:42

  Господата Собаджиев и Дерменджиев отново ни показаха как успешно могат да променят темата на една дискусия по техните си политически интереси. Разберете се само дали сте СобаДерм или ДермаСоб че звучите доста еднакво като един и същ човек. Иначе това което може да се коментира под статията много прилича на едни мои мисли за спиралата на СЕПЦ която завлича млади Божислужители и ги осакатява за цял живот. Системата е деградирала и от нея не може да се очакват положителни резултати. Авторът не дава отговори и той сигурно си знае защо. Но ако искаме да има българска църква трябва да намерим начин да изрежем пасторите паразити които само смучат а нищо не допринасят. Единственото по-лошо от държавната мафия е църковната мафия, а срещу нея никой не протестира!

 5. Юлиян Собаджиев on 05.08.2013 at 17:01

  Къде ви звучим еднакво бе, Георгиев? Аз и една дума не написвам, без да сложа „поздрави“ накрая. Адекватен сте като ряпа на съдебно заседание. Поздрави!

 6. Veniamin Peev on 05.08.2013 at 23:25

  Е, дискусията започна! Макар и с подчертан негативизъм в някои от коментарите (за прескока към темата за новата политическа партия бих цитирал пак цитираната от г-н Ил. Стаматов поговорка, че баш това е „ни в клин, ни в ръкав“ тук).

  „Историческите данни“, на които се позовава Е. Бозов, са взети предимно от двете „истории“ – на Зарев и Дрянов. Това е видно още от бел. 15-19, а и по-нататък. Следователно, ако има „некоректни данни“, за това трябва да бъдат винени „историците“ на СЕПЦ, а не Е. Бозов.
  Г-н Стаматов, в критиката Ви несъмнено има основателни отметки. Съгласен съм, че ако трябва да говорим за „начало“ на американския харизматизъм с учението за „изпълване с Духа чрез говорене на езици“, трябва да се позовем на дейността на Уилям Сеймур (или: Сиймур – според друга транслитерация). Но ако прочетете „историята“ на Зарев, там изобщо няма да срещнете това име и тази дата! А това вече е много сериозен исторически пропуск!

  Не знам защо обаче транслитерирате малкото име на Джон Уесли като „Жан“ Уесли – дали не ползвате френски източници вм. оригиналните английски? Калвин е Жан, но Уесли е Джон. Името „Воронаев“ е възприето в петдесятната традиция така или иначе, следователно въпросът дали е истинско или не, не стои на дневен ред. Темата на Е. Бозов е „приносът“ на периодиката в живота на българския СЕПЦ, а не историята на СЕПЦ.

  И в крайна сметка, изследването (вероятно дипломна работа, а не „курсова работа“, както твърдите) на Е. Бозов би трябвало да бъде приветствано с оглед акцента върху просветителския аспект на петдесятното движение в България. Що се отнася до „по-внимателното четене“ на такива начинания, би трябвало да се проучи кой е бил научният му ръководител и на него/нея да се поставят въпросите за по-голяма коректност. Не винете цялото ВЕБИ и целия преподавателски състав за евентуалните „некоректни данни“, защото „заради Илия не трябва да се черни св. Илия“…

 7. Вяра Илиева on 06.08.2013 at 10:06

  Тази тема явно отново ни е пусната за прах в очите докато деноминациите се прегрупират. Предположих че обявите за училището Пистис или националната учителска конференция ще имат същия ефект като съобщението за П.Уинс който си доведе Еленков. Ето обаче че тази е темата която отново възбуди духовете. Че ВЕБИ се е разпада юридически знаем, остава само инициаторския комитет по това ново политическо мероприятие да информира дали цели да прикрие разцепването на СЕПЦ с християнска партия? Чакаме конкретни отговори от вас без да отклонявате дискусиите с бушони както с Уинс.

 8. Б. Маринов on 06.08.2013 at 12:17

  Да но имено в темата Уинс за обладаните или на обладаните, Господ знае, се появиха едни интересни сказания на няколко човека които имат претенции да владеят всички християнски форуми в интернет. Заинтересува ме тълкуването им по пасажите за духа на антихриста, който мисля всички ще се съгласим (поне новородените християни), че е демоничен дух. Та за този дух на антихриста съвсем ясно пише че бил действал в хора за които апостол Йоан (истински апостол не от лъжливите Слово без живот или други такива) твърди че от нас били излезли. Сега, можем да спорим от кои нас, но както и да го гледаме този дух на антихриста явно ги е обсебил. Няма да се спираме и на многобройните примери в Новия завет който говори за мъже жени и деца обладани от демони. Пишман богослова КВ веднага ще се опита да ни каже че те не били спасени според неговите изисквания за спасение, но тъй като и в Стария завет светиите се спасяваха чрез вяра, може би пишман богослова е и още по-пишман нехристиянин КВ който ще ни помогне да разберем какви са били ако не спасени по вяра по силата на завета Аврамов. Ако пък не са били спасени според пишман богослова КВ следва да ни покаже дали не защитава двоен стандарт за старозаветно и новозаветно спасение, който отхвърля жертвата на Иисус Христос и без да признава божия суверинитет в двата завета, което пък си е чист бунт срещу Бога и само по себе си резултат от действието на духа на антихриста.
  Друг един стих пък твърди, че противникът ви дявола като рикающ лъв обикаля и търси кого да погълне. Тук само ще посъветвам пишман богослова КВ и кликата около него защото те са имено това – клика които кликат – да погледне значението на думата погълне преди да прецени какво точно този противник иска да направи с вярващите. И кои точно хора – спасени или не – дявола използва за да атакува църквата като жената Езавел, Николаитите, практикуващите валаловия грях да клевети божите люде и синагогата на сатана.
  Дори само от произхода на думата синагога и как тя се използва и за новозаветната църква, може да се прецени как ако не може да има обладани в църквата, може да има цели църкви за които Словото да казва че са църкви на сатаната. Да отбележим че храма не е за хората а за Бога и като такъв не е описателно на повиканите, събраните или събранието а на присъствието на Бога и срещата с него. Така е и в новозаветната църква. Център е Бог и срещата с него, а не хората както пишман богослова КВ и неговата фейсбук групировка се опитват да ни внушат с хуманистичните си възгледи. Те и затова не са част от никоя църква защото смятат че църквата е за тях а не за Бога. Въобще богословието на пишман богословите не само достига върхове на които никой до момента не е покорил но и съдържа знания които никой до сега не е узнал. А това води до въпроса дали не черпят познанията си от някакви извънземни астрални източници или пък да ги чуват когато звездите им говорят?

 9. Veniamin Peev on 06.08.2013 at 23:13

  Г-жо Вяра Илиева, откъде черпите „информацията“, че ВЕБИ „юридически се разпада“? Такова нещо, доколкото ми е известно като член на академичния съвет, няма. Скоро предстои да излезе поредният Годишник с много силно участие на хора, които милеят за академичната дейност на ВЕБИ, защото това прави Института – Институт.
  Ако имате предвид неуспешния опит на Евгений Найденов и Николай Неделчев да установят школа под името „Св. Тривелий“, то това не е „разпад“. Това бе опит на бившото ОБФ да избягат от неплатените си финансови задължения към ВЕБИ, възлизащи на хиляди левове, като „възкресят“ провалената идея на „Логос“. Ако пък се интересувате от опита да се организира нов политически проект, знаете ли, че същият този Е. Найденов е един от инициаторите? Този факт мен лично силно ме смущава! Защото хора, които забъркват каши в едно начинание, са склонни да забъркат нови каши в българския евангелизъм.

  Що се отнася до училището „Пистис“, то няма нищо общо с „разпад“ на ВЕБИ, защото си съществува независимо от него. А какво има да се коментира за Учителската конференция, която е едно отлично начинание? Организаторите й ясно са посочили адрес и който се смята за християнски учител и проявява интерес, ще се регистрира и ще участва в нея.
  Не обръщайте, моля, толкова внимание на инфантилно разпространявани слухове оттук-оттам.

  А темата, която предлага Е. Бозов, е действително сериозна и би трябвало да предизвика по-голям интерес от разни „разпади“…

 10. Mitko on 06.08.2013 at 23:51

  От 4 факултета на ВЕБИ в момента действа само 1 и той няма редовни студенти. Как ще се отрази разделянето на деноминацията която го спонсорира? Cметката не е толкоз сложна

 11. Вяра Илиева on 07.08.2013 at 10:33

  Темата на г-н Бозев си отнесе нужната доза критика за да е ясно колко е ниско нивото във ВЕБИ.

 12. Veniamin Peev on 07.08.2013 at 21:31

  Драги Митко, четири факултета във ВЕБИ не е имало отдавна. Ако смятате като „четвърти“ факултет института в Ст. Загора, той си беше самостоятелен, въпреки опитите на гл. старейшина П. Игнатов да го приватизира. Факултетите доскоро бяха ТРИ: на СЕПЦ, на ОБЦ и едва мъждукащият приемник на „Логос“ – ОБФ. ОБФ на Н. Неделчев и Е. Найденов задлъжня към ВЕБИ с ок. 20, 000 лв. и за да се измъкне от отговорността да си плати финансовите задължения, се измъкна с комичното намерение да създава „Св. Тривелий“. Следователно в настоящото ВЕБИ факултетите са два: на СЕПЦ и на ОБЦ, но Институтът се подкрепя юридически от конгрешаните и баптистите. Откъде черпите тези бабешки сметки, че факултетът бил „един“?…

  Г-жо Вяра Илиева, не исках да Ви засягам, но изводът Ви за „ниското ниво във ВЕБИ“, говори за ВАШЕТО НИСКО НИВО на разсъждения. Ако в едно изследване като това на Е. Бозов има исторически неточности, които той е почерпил от грешни исторически източници, какво общо има това с НИВОТО НА ВЕБИ? Нивото на ВЕБИ се обуславя от квалификацията на неговите преподаватели и тяхната академична продукция. Разбира се, няма защо да Ви обяснявам кой оценява правилно това НИВО, защото няма да го разберете, но Ви уверявам, че този „оценител“ не сте Вие! Явно сте човек с много ниска степен на образование, щом не разбирате това, което казах по-горе, но какво да се прави – българският евангелизъм гъмжи от такива като Вас. Ние във ВЕБИ обаче сме достатъчно търпеливи и сме готови да ограмотяваме всеки, който иска да се ограмоти. „Насила хубост не става“ – казва мъдрият ни народ…

 13. Илиян Стаматов on 07.08.2013 at 23:02

  Нека не се правим на недочули и недоразбрали ни в клин ни в ръкав и да да говорим с недомлъвки а да казваме истината в прав текст. Съюзът основан от Николов е политическа поръчка която цели да извади новите църкви от влиянието на БЕД. За целта са вербувани църкви далеч от центъра София. Времената са такива след преврата през 1923 и емисарите точно напипват болката на българина. Въпросната издателска периодика е само пропаганда за поетия от съюзното ръководство курс както са и всички подобни издания днес. Методите са същите. И тогава има обвинения в шпионска дейност в полза на фашистите, а докато определени български проповедници са изпратени за помощ в Америка в България ги разжалват като че уж били лъжели и крадели. Целия този фарс е за пред пасомите докато истинската причина е борба за влияние по върховете. Хайде отречете сега че и в момента борбата не е кой да води бащината ви дружина.

 14. Veniamin Peev on 07.08.2013 at 23:21

  Г-н Стаматов, откъде я извадихте тази теза за „политическата поръчка“ на п-р Н. Николов, „която цели да извади новите църкви от влиянието на БЕД“? Нещо ми намирисва на проконгрешанска интерпретация, която някои евангелистки псевдоисторици се опитват да прокарат напоследък. Бихте ли уточнил източника, който удостоверява „политическата поръчка“ на създадения от п-р Н. Николов Съюз? Нещо като документи, нещо като исторически очерк или други публикации?

  Вие нарекохте по-горе „историята“ на Й. Дрянов „апокрифна“. Вярно е, че тя не е видяла „бял свят“, защото бе писана по времето на тоталитаризма, когато бе невъзможно нейното издаване. Тя бе недолюбвана и от лидери на СЕПЦ като Чернев, Зарев и др. и лично аз съм свидетел на това. Но това не я прави „апокрифна“. Тя представя по-автентично проблемите на новозараждащото се петдесятно движение и причините за това не всички харизматични групи да се включат в този „съюз“. Бих казал, че тя е много по-искрена и автентична интерпретация на конструирането на СЕПЦ от Заревата „история“, която е пречупена през манталитета на един силно необразован и силно обвързан с тоталитарните служби председател, който в никакъв случай не е историк!

 15. Вяра Илиева on 08.08.2013 at 10:02

  Сам си доказвате тезата че нивото на обучение във ВЕБИ е обидно ниско като за килийно обучение. Това казвам и аз че никога не е имало истински факултети а по-скоро задочни курсове. В Стара Загора също не е имало редовно училище а към църквата някакви занятия. Щом пропуска такива непроверени домашни работи значи колкото и да са велики преподавателите ви нещо някъде недоглеждат или им се казва да недоглеждат за да имат ученици. Нека си спомним че декана ви е нехабилитиран студент на еднобожкия колеж. Тук е писано и за ВЕБИ – клон на Държавна сигурностhtp://christian-books.hit.bg Самият вие сте заявявали многократно колко слаба била подготовката на хасковския пастор от петдесятния факултет на ВЕБИ и агенти са внедрени сред създателите. Това все вие сте го казвали сега ако искате обърнете се от думите си за да докажете колко е ниско нивото ми.

 16. Nik Dermendzhiev on 09.08.2013 at 18:16

  Току що научих че християнската партия свиквала учредителен събор в Велико Търново утре.
  Възможно ли е организаторите да дадат точен адрес на събитието или официална покана към общността?

 17. Б. Маринов on 10.08.2013 at 17:19

  Евангелистите зарибяват с политически схеми. Някой някъде дава пари и хайде да си направим пак партия. През миналия век пропагандата ставала с Благовестител – днес с Евангелистки вестник. Ама партия с пари само не става трябват и водачи на листи. И кой да сложим освен някой пастор с претенции за политик. И от тук цялата концепция да сме уж в дясното става толкова крайна и левашка че дори самите евангелистки църкви не гласуват за нея. Искате народното внимание? Тогава дайте достойна позиция а не тези сълзливи пропагандни трикове на които отдавна никой не се хваща.

 18. Илиян Стаматов on 10.08.2013 at 18:59

  Г-нe Пеев въздържах се да ви отговарям на грубия тон но вече виждам че другите са ви отговорили на въпросите вместо мен. ВЕБИ е в тотален разпад и съюза ви е на предела. Други въпроси имате ли който да са останали неотговорени? Има начин всичко това да се предолоее но няма да стане с груб тон и нападки в интернет!

 19. Veniamin Peev on 10.08.2013 at 22:03

  „Това казвам и аз че никога не е имало истински факултети а по-скоро задочни курсове. В Стара Загора също не е имало редовно училище а към църквата някакви занятия“ (Вяра Илиева).

  Г-жо Вяра Илиева вижте дали точно съм пействал Вашите цитати. Ако е така, то Ви казвам съвсем отговорно, че ОТКРИТО ЛЪЖЕТЕ!Във ВСИЧКИ ФАКУЛТЕТИ, включително в Ст. Загора, Петдесятния, ОБФ като наследник на „Логос“ и на ОБЦ имаше редовни студенти години наред. Твърдя това, защото съм преподавал няколко години на РЕДОВНИ СТУДЕНТИ. Преминаването към задочни програми се наложи поради насищането на кадри в различните деноминации и по други съображения. Вие не сте осведомена по въпросите за историческото развитие и капацитета на поделенията на ВЕБИ. Що се отнася до начина Ви на „логически изводи“, отново твърдя, че са на много НИСКО НИВО, с една дума – „махленски приказки“.

  Г-н Стаматов, нека оставим квалификациите за „груб тон“ настрана. Досега не сте ми отговорил на нито един от поставените въпроси, а именно – откъде извадихте тезата за „политическа поръчка“ на п-р Н. Николов и на какво основание нарекохте Историята на Й. Дрянов „апокрифна“. Ако сте човек, който е готов да дебатира, би било редно да отговаряте на поставени от опонента си въпроси, а не да правите квалификации за „тона“, защото не говорим, а пишем. Аз още не съм Ви квалифицирал по такъв начин, защото дотук мълчите по въпросите. Мълчат хора незнаещи и хора недобронамерени. От кои сте? Квалификациите при един интелигентен дебат или идват накрая, или се премълчават въобще.

 20. Иван Георгиев on 10.08.2013 at 23:33

  Не мога да се съглася c някои участници в дискусията които явно търсят под вола теле. Д-р Пеев е заявил позиция за ВЕБИ и СЕПЦ когато разкритикува неуспехите на петдесятния факултет и намесата на ДС в църквата. Съдбата на СЕПЦ бе ясно още когато обявиха новото ръководство и започнаха да уволняват пастори на малки църкви. Това не се е случвало никога в историята. Какво е виновна партията? Не съм съгласен единствено за факултета в Стара Загора който не съществува от много години. Там са едни други истории които в нашия град добре ги знаят.

 21. milan on 13.08.2013 at 10:11

  Абе Вяра не се излагай ,не влизай в неща в които нямаш работа! Видяла жабата че подковават коня и тя вдигнала крак!

 22. Вяра Илиева on 13.08.2013 at 16:58

  За мен е чест да ме цитирате Пеев, но поне ме цитирайте докрай.
  Не е имало истински факултети а задочни курсове на ниво КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ!
  Което се вижда и от нивото на ученика Милан!!!

 23. milan on 13.08.2013 at 18:48

  Вяра ,гледай си мъжът ако имаш такъв, децата , манджата и плетката и не се бъркай в неща които даже не те интересуват!А и пак си в грешка не съм ученик на никой от тук коментиращите нито на ВЕБИ или други ,стига „предполага“ излагаш се! Барабар Петко с мъжете !

 24. Иван Георгиев on 13.08.2013 at 20:08

  Милане по-спокойно брат. Това е свободно място за дискусия. Ако ти си свикнал да третираш жените само като готвачки и за разплод в света извън теб отдавна не е така. Добре дошъл в XXI век и малко по-внимателно със сестрите.

 25. Veniamin Peev on 13.08.2013 at 21:20

  Аз също не познавам Милан, но ми се струва, че е прав в случая с г-жа Вяра, която продължава да стреля лъжи напосоки. Една жена, която приказва така, трудно може да бъде възприета като „сестра“ в Господа. Повече ми прилича на онези бабички, които седят до късно на пейките пред блоковете и къщите у нас, и одумват ли, одумват де кой мине… Там се раждат лъжите, клеветите, които произтичат от „злите сърца“, а като се прибави към това и невежеството, става това, което от няколко дни прави г-жа Вяра, опровергавайки хубавото си библейско име!

  Дано си има съпруг християнин, който да й каже две-три успокоителни думи!

 26. milan on 13.08.2013 at 23:55

  Благодаря за наставлението Иване но не мисля че съм прекалил с препоръките имайки в предвид духът с който тази жена пише!А относно времето дали живея в ХХІ век ми е все едно ,ако искаш ме прати и в средновековието Словото пак ще е същото Духът ще е същият и това ми е достатъчно!Ама да знаеш много ме засегна и се почувствах кофти- хахаха ,шегувам се човече , остани със здраве ! :)))

 27. Иван Георгиев on 15.08.2013 at 13:10

  Милане вижда се че не разбираш от дума затова ще се наложи малко с голямата метла. Кой си ти че да държиш сметка за духа на който й да е? Служител явно не си защото служител на Бога не може да се говори с такъв вулгаризъм. Авторитет ли си някакъв над тази сестра че да й държиш такъв тон? Ами ако съпругът й е невярващ? Какво свидетелство даваш пред света? Кой си ти въобще и от къде се взе? Я се представи пред хората преди да се правиш на такъв ербап.

 28. milan on 16.08.2013 at 16:58

  Ква метла бе смешник ,явно се мислиш за голяма работа цървул такъв!

 29. Вяра Илиева on 16.08.2013 at 20:48

  Ами нивото май си пролича. Интересно защо модераторите допускат такива неморални изявления от явно неморални хора.

 30. Иван Георгиев on 16.08.2013 at 21:52

  Ех Миланчо мойто момче. Не съм ти на възрастта за да ми говориш така но въпреки това винаги мога да ти играя едно маваши докато ти стане главата на квадратчета. Ако имаш нещо по темата за да кажеш за ниското ниво на ВЕБИ и СЕПЦ все пак кажи вместо да си избиваш комплексите, но с това отношение към хората сигурно още не си женен нали?

 31. Георги Грозев on 16.08.2013 at 22:19

  Иване казах ти да не се занимаваш бе. Не виждаш ли че инфантилността е превзела цялото поколение. В момента в който им надделееш в дискусията почват да плашат че ще те съдят или бият. То това не е дори до първите 7 години ми май граничи с достигна на лимит в развитието им. Вари ги печи ги те не могат повече да произведат.
  Статията ми хареса и симпатизирам на усилията на д-р Пеев да представи нещата в добра светлина. Но смятам че дори и той е наясно, че Благовестител никога не достигна онова което беше преди. По Петдесятни вести имам по-ограничени наблюдения. Интересен ми стана коментара на господина с историческите поправки и се надявах да напише повече но темата май бързо изгуби интереса на читателите. Моят въпрос е защо от смяната на ръководството през 2010 Благовестител вече не се издава а факултета работи само със задочни кадри? Въпреки че фалита на СЕПЦ беше обявен доста отрано, сега се оказва се че причината не е чисто финансова.

 32. milan on 16.08.2013 at 22:47

  Иване извини ме за грубите думи които ти написах ,съжалявам наистина! Не разбрах само от каква дума не съм разбрал!? Кой съм аз и от къде съм дошъл мисля че не те интересува а и начина по който го искаш да се представя просто няма как да стане!Това за авторитетите си го задръж за някоя от неделните ти проповеди за тези на които ти си авторитет!В това което си ми написал ясно се вижда че си свикнал да стоиш отгоре и да менторстваш е аз не съм така и когато сбъркам и не съм прав мога да се извиня и не ме е страх че ще подрони авторитета ми защото аз не държа на такъв ! Така че извини ме още веднъж за грубите ми думи към теб и те моля да ми простиш!А и още нещо , внимавай с оценките кой е служител и кой не!Искам да ти кажа че не ми се задълбава в теми които ти косвено засегна иначе мога много да разисквам относно ,авторитети, права ,държане на сметка ,отсъждане и съдене!Остани си със здраве и още веднъж ме извини,съжалявам искрено!

 33. Luben Petkov
  Luben Petkov on 18.03.2015 at 20:07

  Amin

 34. Stoilva Kock
  Stoilva Kock on 18.03.2015 at 21:29

  Amin

 35. Cvetana Ermenkova
  Cvetana Ermenkova on 18.03.2015 at 21:51

  amin

 36. Господин Влаев on 19.03.2015 at 17:56

  Доста трудно реши да се включа.
  Понеже високо образования В.П.жестоко ме критикува,че съм неграмотен шофьор на ТИР ще кажа,че за мен списание Благовестител беше прекрасно списание.
  Една от личностите които „спомогнаха“повече да не излиза е също много важна и високо образована личност като В.П.Сега е далеч извън България.
  И между другото понеже съм много неграмотен шофьор на ТИР знае ли В.П.колко много мои статии има публикувани в това списание?
  Когато изпратих първата си статия броя е бил вече оформен и са свалили статия на друг брат за да публикуват моята.
  Прави ми впечатлени е,че доста хора си позволяват в този форум да оплюват и оскърбяват-недостойно е!
  Дава ли си сметка този който оскърбява,че ще отговаря пред Господ Исус Христос за това?
  Нека нашия живот и обхода с всички да не бъде за осъждане а за спасение на безсмъртни души!

 37. Veniamin Peev on 19.03.2015 at 21:38

  Господин Господин Влаев, докога ще ни занимавате със себе си в Pastir.org?

  Докога ще ни натрапвате нарцистичното си мнение за своите „народополезни“ проповеднически, че и журналистически способности? Честно казано, ако бях член на редколегията на „Благовестител“, никога не бих допуснал и едно от Вашите недомислия. Достатъчни са обърканите Ви и злословни писания в този сайт и непрекъснатото Ви говорене за себе си, за да бъдат аргумент за пълен отказ. Не само че не подценявам професията Ви на тираджия, но Ви насърчавам – карайте си ТИР-а из цяла Европа, защото по този начин пренасяте тръговски стоки. И това е полезно за икономиката. Но – за Бога! – стига сте се намесвали тук и там по теми, които хич не разбирате!

  У Вас има комплекс срещу образованите хора, защото самият Вие сте необразован. Тук говорим за сп. „Благовестител“ и „Петдесятни вести“. Ще припомня, че идеята за тях се реализира при самото зараждане на Петдесетното движение у нас от ЕДИН ВИСОКО ОБРАЗОВАН ЧОВЕК, който се казва п-р Николай Николов. Той създава редакторски екип, в който влизат ВИСОКО ОБРАЗОВАНИ ХОРА като п-р Емануил Манолов, Донка Кинарева и още други. Разбира се, първите сътрудници са имали посвещение и ентусиазъм, но са били ОБРАЗОВАНИ ХОРА. Не са били включени занаятчии, защото журналистическата работа не е занаят, а талант и призвание.

  По-горе с типичния си замъглен начин на говорене и писане споменавате за някаква „много важна и високо образована личност“, която била провалила излизането на „Благовестител“. Виктор Вирчев ли имате предвид? Провалът на списанието не идва от „високата образованост“ на Вирчев, защото това е пресилено, а от други причини. Имам мнение по този проблем, но не желая да го дискутирам публично. Ще кажа само това, че цялото Петдесетно ръководство не показа досега наличието на ВИЗИЯ за издания като „Благовестител“ и „Петдесятни вести“. Как са могли първите редактори да издават списанието в продължение на повече от десетилетие и половина и са щели да продължават да го издават, ако не е бил смазващият юмрук на комунистическата диктатура, а сега да не може да се издава? Днес има немалки възможности и в интернет.

  За умните хора отговорът е следният: „Всяка дейност си иска майстора!“ Журналистиката, особено богословската, „не е лъжица за всяка уста“. Да си журналист дори не значи да си проповедник, благовестител, дякон и прочее. Трябва да имаш талант и образование – особено в една епоха, когато всеки дърдори какво ли не. Занаятчията може да коментира и хули дори държавния глава, но журналистът ще направи аргументирана критика. И ще посочи изход и посока. По журналистите не само хвърлят камъни, но и залагат в офисите и редакциите им бомби и ги взривяват, но те не се отказват. Истинските журналисти никога не зарязват призванието и работата си, господин Господин Влаев!

  Д-р Вениамин Пеев

 38. Господин Влаев on 28.03.2015 at 22:35

  Може би ще ти прозвучи малко странно,но вече под достойнството ми е да доказвам,че само“високото“ти образование ти дава повод да раздаваш правосъдие и безплатни съвети!
  На нито един мой пряко зададен въпрос не даде смислен отговор!
  Възнамерявам да приключа всякакви дебати с теб.Под достойнството ми е.
  Можеш и имаш право да отправяш към мен всякакви предизвикателства и перчения с „високото“си образование,но нека правилно мислещите и грамотни Християни преценят кой на какво духовно състояние е.
  Цитираш стихове от Евангелието-аз също мога!:
  „Ако някой от вас съблазни един от тия най-малките по-добре е за него да си върже воденичен камък на шията…“(цитирам по памет)
  Ако някой и в нещо съм съблазнил веднага бих поискал публична прошка.
  Но да изоблича хора носещи съблазни не се чувствам виновен!

 39. […] 2008: Емануил Бозов: Ролята и значението на списания Благовестител и Петде… […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.