Българска Библия: Българско Библейско дружество (2002, 2005)

Д-р Теол. Доний К. Донев За пълен тезис, въведение към темата и дискусия вж. „Българската протестантска Библия днес” Годишник на ВЕБИ (2011-2012). За Цариградски превод (1871) и ревизии виж „Историята на Цариградския превод на Библията” в Евангелски Вестник от 30 април 2004 и Evangelical Theological Society (58th annual symposium, Washington, D.C., 2007) Българско библейско дружество като организация, е създадено много след превеждането на Цариградската Библия (по инициатива на Руското и под надзора на Британското библейски дружества). Неговата дейност е по-скоро представителна (книгопродавна), отколкото преводаческа. Както се вижда от историческите архиви, дори при ревизирането на библейския текст 1924-1940 г., основното участие на ББД е в разпространението на вече отпечатаните от Придворна печатница издания и връзки с дружества от други страни. Дейността му е минимизирана след 1944 и възстановена отново едва през 1993, вече с участието и на православни богослови и клир, което го предефинира като организация и обуславя по-нататъшната му дейност. В първото десетилетие след възстановяване в съвременен формат, ББД има отново само представителна функция, до 2000-2002 когато от печат излизат паралелно (1) преработка на Ревизираното издание от 1940г. и (2) превод на преподаватели в Богословския факултет. Ревизията е непълна и подлежи на многократни поправки, преиздаване и препечатване през 2002, 2005 и 2010. … Продължете с четенето на Българска Библия: Българско Библейско дружество (2002, 2005)